Stichting Peugeot 205 Event

De Stichting Peugeot 205 Event is op 21 maart 2013 opgericht, met als doel het organiseren van (jubileum) evenementen rond de Peugeot 205 en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Jubileum

En met het aanstaande jubileum was het tijd om daar wat werk in te steken.


Gesprek laden